Terreng-Ultra 70 km.:

TerrengUltra Turklasse

TerrengUltra Vandrerklasse

 

Se starttider under Informasjon

Meråker Mountain Challenge - Ultra

Sjekkpunkt

1. Hermannsnasen 
2. Storsjøhøgda
3. Kjølhaugen
4. Litjkjølhaugen
5. Rundfjellet
6. Blåberga

7. Angeltjønn
8. Midtiklumpen
9. Kjerringfjellet
10. Huva
11. Teveltunet (mål)

Høyde

1036 moh
1045 moh
1248 moh
1152 moh
1014 moh
1094 moh

515 moh
1015 moh

1073 moh
1017 moh
450 moh

Avstand

En strekning på 6 km
Passeres etter 26 km
Løypas høyeste punkt 31 km
Passeres etter 34 km
Passeres etter 36 km
Passeres etter 41 km

Passeres etter 47 km
Passeres etter 52 km
Passeres etter 54 km         
Passeres etter 58 km
70 km

Terreng

Mest myr, noe moreneterreng
Mest myr, noe fjellterreng
Fjellterreng
Fjellterreng
Fjellterreng
Litt myr, ellers fjellterreng

Myr
Myr, litt skogsterreng
Fjellterreng
Blandet myr- og fjellterreng
Grusvei siste 2 km mot mål.