Terreng-Ultra 70 km.:

TerrengUltra Turklasse

TerrengUltra Vandrerklasse

 

Se starttider under Informasjon

Meråker Mountain Challenge - Ultra

Sjekkpunkt

1. Hermannsnasen 
2. Storsjøhøgda
3. Kjølhaugen
4. Litjkjølhaugen
5. Rundfjellet
6. Blåberga
7. Midtiklumpen
8. Kjerringfjellet
9. Huva
10. Teveltunet (mål)

Høyde

1036 moh
1045 moh
1248 moh
1152 moh
1014 moh
1094 moh
1015 moh
1073 moh
1017 moh
 450 moh

Avstand

En strekning på 6 km
Passeres etter 26 km
Løypas høyeste punkt 31 km
Passeres etter 34 km
Passeres etter 36 km
Passeres etter 41 km
Passeres etter 52 km
Passeres etter 54 km         
Passeres etter 58 km
70 km

Terreng

Mest myr, noe moreneterreng
Mest myr, noe fjellterreng
Fjellterreng
Fjellterreng
Fjellterreng
Litt myr, ellers fjellterreng
Myr, litt skogsterreng
Fjellterreng
Blandet myr- og fjellterreng
Grusvei siste 2 km mot mål.