Meråker Til Topps har siden 2007 hatt et system for registrering av besøkende på Meråkers 26 1000m topper gjennom turbøker som ligger i postkasser på toppene. Nå har vi i tillegg laget et nytt konsept gjennom bruk av Trimpoengappen.
Vi ønsker fremdeles at flest mulig skal bruke toppene og vil gjennom årets konkurranse inspirere enda flere til å ta turen. Hver topp har fått en poengsum, og jo flere topper du tar jo flere poeng får du.
Det koster 100 kr å delta, og man er da medlem i organisasjonen Meråker til topps. 
Les mer:

http://trimpoeng.no/i/merakertiltopps16/